Welkom op REACH Consultants

REACH Consultants is een adviesbureau op het gebied van chemicaliënwetgeving voornamelijk gericht op de REACH wetgeving.

Over REACH Consultants

REACH Consultants houdt zich bezig met het coachen van bedrijven om de consequenties van REACH in kaart te brengen en vervolgens adequate stappen te ondernemen om de gevolgen van REACH minimaal te houden.

Over REACH Consultants

REACH wetgeving

REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals. Sinds 1 juni 2007 moeten alle bedrijven die chemische stoffen of mengsels met chemische stoffen produceren, importeren of gebruiken zich houden aan de nieuwe REACH wetgeving.

Over REACH

Jolanda Neeft

Afgestudeerd in de Organische Chemie werk ik sinds 2004 voor grote bedrijven en diverse brancheorganisaties aan het REACH project.

Over Jolanda Neeft

Uitleg over REACH

Ontmoet John. Hij is eigenaar van een klein familiebedrijf dat stoffen produceert en importeert in de EU.

John neemt je mee op zijn reis door de verschillende uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd bij het registreren van stoffen voor de registratietermijn van REACH 2018