REACH

REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals.
Vanaf 1 juni 2007 moeten alle bedrijven die chemische stoffen of preparaten met chemische stoffen produceren, importeren of gebruiken zich houden aan de nieuwe REACH wetgeving.
Vanaf 1 juni 2008 tot 1 december 2008 hebben bedrijven de gelegenheid gekregen om een stof te preregistreren.
De preregistratie was nodig om te participeren in de zgn SIEF’s (Substance Information Exchange Forum) en voordeel te hebben van de verlenging van de hieronder beschreven overgangstermijnen.
De registratieperiode gebeurt in verschillende termijnen.

Wanneer het gaat om een nieuwe stof of wanneer er geen preregistratie is uitgevoerd, geldt het principe “no data, no market”: deze stoffen mogen niet vervaardigd of in de handel gebracht worden zonder voorafgaande registratie!
Tot een jaar voor het verstrijken van de deadline mogen gebruikers hun gebruik van een stof aanmelden bij de registrant. Doen ze dat niet, dan lopen de gebruikers de kans dat een bepaalde stof niet meer op een bepaalde manier gebruikt mag worden.