REACH Consultants

REACH Consultants is een adviesbureau op het gebied van chemicaliƫnwetgeving voornamelijk gericht op de REACH wetgeving.

REACH Consultants houdt zich bezig met het coachen van bedrijven om de consequenties van REACH in kaart te brengen en vervolgens adequate stappen te ondernemen om de gevolgen van REACH minimaal te houden.

De deadlines voor REACH zijn gezet. De consequenties van het niet registreren kunnen voor bedrijven aanzienlijk zijn. Ook is het belangrijk om uw gebruik aan te melden bij de registrant. Wordt uw gebruik niet meegenomen bij de registratie van de stof, dan kunt uw de stof niet meer gebruiken tenzij u zelf een veiligheidsbeoordeling ontwikkelt. Het gebruik van een stof kan aangemeld worden tot een jaar voor de deadline van de stof die geregistreerd wordt.
De REACH wetgeving en begeleidingsdocumenten gepubliceerd op de website van ECHA kunnen vragen oproepen met betrekking tot uw specifieke substanties of markt.
Is uw bedrijf klaar voor REACH ?

Om te zorgen dat die vraag positief beantwoord kan worden, helpt REACH Consultants om uw REACH implementatie in uw bedrijf te ondersteunen. Aangepast aan uw markt en uw specifieke vragen, biedt REACH Consultants de expertise aan in interactieve sessies om uw kennis met betrekking tot REACH te vergroten.
Tevens is het mogelijk om een inventaris te maken van de chemicaliƫn en producten welke in uw bedrijf van belang zijn en de communicatie tussen uw bedrijf, uw leveranciers en uw klanten op te zetten.